• Za uspješna  
      poslovna okupljanja

Poslovna okupljanja u vidu  team building-a, work-shop-a, seminara, kongresa i konferencija u konferencijskoj sali  Zepter hotela za poslovne sastanke i potrebe, odvijaju se u savršeno opremljenom radnom prostoru, sa svom potrebnom audio i video opremom, kapaciteta do 50 mjesta, kao i u prostoru kapaciteta do 250 mjesta ( sa proširenjem na prostor multifunkcionalne namjene).