• Veliki izbor  
      aktivnosti za svačiji ukus

Rijeka Una cijelim svojim tokom kroz područje opštine Kozarska Dubica bogata je ribom i pogodna za razvoj više oblika sportsko rekreativnih aktivnosti na rijekama (ribolov, vožnja kanuom, čamcima...). Veoma je pogodna za ribolov, a najzastupljenije vrste ribe su: šaran, som, plotica, mrena i smuđ. Ona je jedno od najvećih mrestilišta plotice u svijetu. Rijeka Sava čitavim svojim tokom kroz dubičku opštinu takođe obiluje obiluje prelijepim mjestima kao stvorenim za ribolov.